MUZYKA I WINO W WINNICY SIENKIEWICZ

Miłośników dobrego wina i dobrej muzyki zapraszamy na spotkanie integracyjne kadry zarządzającej firm z Lubelszczyzny, które odbędzie się w Winnicy Sienkiewicz położonej niedaleko pięknego Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

Termin – 10 maja 2024 roku. Zaczynamy o godzinie 17.00

Koszt udziału w wydarzeniu 200 zł netto (246 zł z VAT). Firma zobowiązuje się przekazać  wpłatę na konto nr 20 1600 1462 1732 4368 4000 0001 BNP Paribas.

Na zgłoszenia czekamy do 28 kwietnia 2024 roku. Ilość miejsc ograniczona.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 602433676, e-mail: wino@winosienkiewicz.pl

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Akceptacja płatności
Koszt udziału w wydarzeniu 200 zł netto (246 zł z VAT) firma zobowiązuje się przekazać na konto nr 20 1600 1462 1732 4368 4000 0001 BNP Paribas. Brak udziału w spotkaniu nie zwalnia uczestnika z opłaty. Na podstawie dokonanej opłaty zostanie wystawiona faktura VAT.

Administratorem Danych Osobowych jest Winnica Sienkiewicz z siedzibą: Samoklęski 1, 21-132 Kamionka, e-mail: wino@winosienkiewicz.pl, tel. 602433676. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośbę osoby, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres wino@winosienkiewicz.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do Administratora jeśli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.