Budowa rusztowań – parcela Cabernet

Budowa rusztowań – parcela Cabernet

W drugim roku po posadzeniu odmian Cabernet Cortis i Cabernet Dorsa przyszedł czas na zbudowanie rusztowań podtrzymujących formujące się łozy.
Ponownie zostały wybrane akacje – podobno najtrwalsze drzewo do spełnienia tego typu funkcji. Po długich poszukiwaniach zakupiliśmy ponad 100 pali akacjowych. Zostały one następnie okorowane i opalone. Po wywierceniu otworów osadziliśmy je w ziemi. Niebawem trzeba będzie jeszcze zainstalować druty nośne.